عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با advertise

advertise

فعل

US /ˈædvɚˌtaɪz/

advertises; advertised; advertising

(فعل) تبلیغ کردن یک محصول و غیره (مثال اول) – آگهی دادن برای رفع نیاز (مثال دوم) – مردم را متوجه کردن، چیزی را به کسی یا گروهی گفتن یا نشان دادن (publicize - مثال سوم) – advertiser (اسم) تبلیغ کننده یا یک شرکت تبلیغاتی

Some rich companies only advertise in the TV.

برخی از شرکت های ثروتمند تنها در تلویزیون تبلیغ می کنند.

The company is advertising for a male secretary.

این شرکت برای جذب یک منشی مرد آگهی می دهد (مثلا در روزنامه).

Please don't advertise the fact that he has AIDS.

لطفاً نگو که او ایدز دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها