عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با additional

additional

صفت

US /əˈdɪʃənl̟/

(صفت) اضافی، بیشتر (extra)

additional information

اطلاعات بیشتر

additional costs/problems

هزینه های اضافی/مشکلات بیشتر

There will be an additional charge for any extra baggage.

برای هر چمدان بیشتر، یک هزینه اضافی وجود خواهد داشت.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها