عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با conclusion

conclusion

اسم

US /kənˈkluːʒən/

conclusions

(اسم) نتیجه – پایان (مثال دوم) - in conclusion در نتیجه، در مجموع

We came to the conclusion that someone was not telling the truth.

ما به این نتیجه رسیدیم که یک نفر حقیقت را نمی گوید.

The novel’s conclusion is disappointing.

پایان این رمان ناامید کننده بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها