عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chemistry

chemistry

اسم

US /ˈkɛməstri/

(اسم) شیمی – جاذبه جنسی متقابل

the university’s chemistry department

دپارتمان شیمی دانشگاه

There is a chemistry between us.

یک جاذبه متقابل بین ما وجود دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها