عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با castle

castle

اسم

US /ˈkæsəl/

castles

(اسم) قلعه - castle in the air یا castle in Spain ایده یا رویا یا برنامه ای که هرگز محقق نخواهد شد

a medieval castle

یک قلعه قرون وسطایی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها