عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با breakfast

breakfast

اسم

US /ˈbrɛkfəst/

breakfasts

(اسم) صبحانه - a dog's breakfast یک چیز درب و داغان، یک کار ناقص یا بد

We had scrambled eggs and toast for breakfast.

برای صبحانه املت تخم مرغ و نان تُست داشتیم.

breakfast

فعل

breakfasts; breakfasted; breakfasting

(فعل) صبحانه خوردن

We had breakfasted by ten.

ساعت 10 صبحانه خوردیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها