عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با anniversary

anniversary

اسم

US /ˌænəˈvɚsəri/

anniversaries

(اسم) سالروز، سالگرد

their wedding's 20th anniversary celebration

جشن بیستمین سالروز ازدواج آن ها

This year, the lab celebrates its 60th anniversary.

امسال، آزمایشگاه شصتمین سالروز تاسیسش را جشن میگیرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها