عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با album

album

اسم

US /ˈælbəm/

albums

(اسم) آلبوم عکس یا تمبر و غیره (مثال اول) – آلبوم موسیقی

a photo album

آلبوم عکس

to release new album

منتشر کردن آلبوم جدید

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها