عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با actress

actress

اسم

US /ˈæktrəs/

actresses

(اسم) بازیگر زن - as the actress said to the bishop اینکه بگویید که حرفی زده اید یا زده شده است که دو پهلو است و معنی جنسی هم دارد

Someday, she was going to be a famous actress.

روزگاری، قرار بود که او یک بازیگر بسیار مشهور شود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها