عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با closed

closed

صفت

US /ˈkloʊzd/

(صفت) موقتا بسته شده (مربوط به کاسبی) - بسته

The library is closed on Tuesday.

این کتاب خانه سه شنبه ها بسته است.

Keep the door closed.

در را بسته نگه دارید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها