عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با biology

biology

اسم

US /baɪˈɑːləʤi/

(اسم) زیست شناسی (مثال اول) – حیات حیوانات و گیاهان در یک منطقه – قوائد یا روش زیست چیزی (مثال دوم) – biologist (اسم) زیست شناس

a degree in biology

یک مدرک در زیست شناسی

the biology of bacteria

زیست باکتری

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها