عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با apartment

apartment

اسم

US /əˈpɑɚtmənt/

apartments

(اسم) آپارتمان – apartments یک اتاق یا مجموعه ای از اتاق های مجلل که توسط کس خاصی مورد استفاده است (مثال دوم)

a one-room apartment

یک آپارتمان تک اتاقه

the presidential apartments

اتاق ریاست جمهوری

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها