عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با guest

guest

اسم

US /ˈgɛst/

guests

(اسم) میهمان – مشتریان یک هتل یا رستوران و غیره

dinner/wedding guests

میهمانان شام / عروسی

Frequent guests receive a discount.

مشتریان همیشگی تخفیف می گیرند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها