عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با climb

climb

فعل

US /ˈklaɪm/

climbs; climbed; climbing

(فعل) بالا رفتن – با دست و پا و به سختی پایین آمدن یا حرکت کردن - climb down عقب نشینی کردن نسبت به دیدگاه قبلی خود

As they climbed higher, the air became cooler.

همینطور که آن ها بالاتر می رفتند هوا سرد تر می شد.

The cost of goods is climbing.

ارزش کالاها در حال بالا رفتن است.

He climbed down from the ladder to get some more paint.

او از نردبان پایین آمد تا رنگ بیشتری بردارد.

climb

اسم

climbs

(اسم) صعود

It was a long, difficult climb to the top of the hill.

صعود به بالای آن تپه، طولانی و سخت بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها