عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با choose

choose

فعل

US /ˈtʃuːz/

chooses; chose /ˈtʃoʊz/ ; chosen /ˈtʃoʊzn̩/ ; choosing

(فعل) انتخاب کردن - choose sides دو تیم شدن برای بازی کردن - pick and choose بهترین گزینه را انتخاب کردن

You choose—I can't decide.

تو انتخاب کن – من نمی توانم تصمیم بگیرم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها