عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با career

career

اسم

US /kəˈriɚ/

careers

(اسم) حرفه (شغلی که برای آن آموزش دیده اید و احتمالا تا پایان سن کاری، کار شما خواهد بود)

She has been concentrating on her career.

او روی حرفه خود تمرکز کرده است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها