عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bread

bread

اسم

US /ˈbrɛd/

breads

(اسم) نان – پول - break bread با هم غذا خوردن (مثال دوم) - know which side your bread is buttered on اینکه بدانید که برای رسیدن به خواسته خود چطور باید رفتار کنید

a plate of bread and butter

یک بشقاب شامل نان و کره

I hope you are in not so much of a rush that you cannot stay and break bread with us.

امیدوارم که زیاد عجله نداشته باشید و بتوانید بمانید و با ما غذا بخورید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها