عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با both

both

حرف تعیین، ضمیر

US /ˈboʊθ/

(حرف تعیین، ضمیر) هر دو – نه فقط ...بلکه همچنین، همچنین (دو مثال آخر)

I liked them both.

من از هر دو آن ها خوشم آمد.

For this job you will need a good knowledge of both Chinese and Spanish.

برای اینکار به دانش کافی از نه فقط چینی بلکه همچنین اسپانیایی نیاز خواهید داشت.

She is both beautiful and behave.

او هم زیبا و هم خوش اخلاق است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها