عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bin

bin

اسم

US /ˈbɪn/

bins

(اسم) صندوق

All their toys are kept in plastic storage bins under the bed.

تمام اسباب بازی های آنها در صندوق های پلاستیکی در زیر تخت نگهداری می شود.

bin

فعل

bins; binned; binning

(فعل) چیزی را در سطل زباله ریختن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها