عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bee

bee

اسم

US /ˈbiː/

bees

(اسم) زنبور - (as) busy (as a) bee پر کار، پر جنب و جوش - have a bee in your bonnet وسواس زیاد به خرج دادن - the birds and the bees رابطه جنسی، حقایقی در خصوص رابطه جنسی که به بچه ها گفته میشود (مثال آخر) - spelling bee رقابتی که در آن افراد باید کلمات را تلفظ کنند

a bee sting

نیش زنبور

a swarm of bees

دسته ای از زنبورها

He's twenty years old and doesn't understand about the birds and the bees!

او دوازده ساله است و چیزی را در خصوص رابطه جنسی درک نمی کند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها