عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با away

away

قید

US /əˈweɪ/

(قید) به یا در جایی دیگر، به یا در مسیری دیگر (دو مثال اول) – در جای مناسبی مخصوصا جایی در بسته (مثال سوم) – تقریبا یا کاملا از بین رفته یا از دست رفته (مثال آخر)

Just go away and leave me alone!

فقط به جای دیگری برو و مرا تنها بگذار! (فقط برو و مرا تنها بگذار!)

He turned his face away.

او صورتش را برگرداند.

Jewels locked away in a safe.

جواهرات در جایی امن قرار داده شد.

All the snow had melted away.

برف کاملا آب شده بود.

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) در آینده، دیگر (مثال اول) – به صورت مداوم، دائما (مثال دوم) – (در ورزش) خارج از خانه (مثال آخر)

Christmas is only two months away.

کریسمس فقط دو ماه دیگر است.

He was singing away to herself as she worked.

او وقتی کار میکرد دائما برای خودش میخواند.

Chelsea are playing away at Everton on Saturday.

چلسی یکشنبه در خارج از خانه با اورتون بازی دارد.

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) far and away خیلی، با فاصله

This is the best thing you've ever written, far and away.

با اختلاف، این بهترین چیزی است که من تاکنون نوشته ام.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها