عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با award

award

فعل

US /əˈwoɚd/

awards; awarded; awarding

(فعل) جایزه دادن (دو مثال اول) – دادن چیزی مانند پول یا خسارت به کسی که به تصمیم یک مقام رسمی انجام میشود (مثال سوم)

to award prizes

اهدا کردن جوایز

awarded prizes to the winners

جوایز اهدا شده به برندگان

He was awarded damages of $5000.

بو او 5000 هزار دلار خسارت داده شد.

award

اسم

awards

(اسم) جایزه، پاداش (دو مثال اول) – چیزی مانند پول که به صورت رسمی به کسی داده میشود (مثال آخر)

The book is up for an award. (= The book is nominated for an award)

این کتاب نامزد دریافت جایزه شده است.

an award-winner

یک برنده جایزه

workmen's compensation awards

پول غرامت کارگران

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها