عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با among

among

حرف اضافه

US /əˈmʌŋ/

(حرف اضافه) در میان، در بین، از بین (سه مثال اول) - among other things/places/factors etc اینکه بگویید که فقط منظور شما یک یا دو نفر یا چیز خاص است (مثال چهارم) - do something among themselves to کاری یا در یک گروه یا جمع انجام دادن (مثال آخر)

a cottage among the trees

کلبه ای در میان درختان

She was the eldest among them.

او در میان آن ها بیشترین سن را داشت.

No one among them expected to flee.

انتظار نمیرود هیچ کس در بین آن ها فرار کند.

Discuss it among yourselves first.

ابتدا در میان خودتان (بین خودتان، با یکدیگر) درباره این موضوع بحث کنید.

It was noticeable, among other things, that she was drinking faster than anybody else.

جدا از بقیه مسائل، اینکه او از همه سریعتر مینوشید، نکته مشهودی بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها