عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با aged

aged

صفت

US /ˈeɪʤd/

(صفت) خیلی پیر یا کهن (مثال اول) – به سن، با سن (مثال دوم) - the aged افراد مسن

an aged oak

بلوط پیر

a guy aged 30

مردی به سن 30 سال

the care of children and the aged

مراقبت از بچه ها و افراد مسن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها