عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با afford

afford

فعل

US /əˈfoɚd/

affords; afforded; affording

(فعل) از پس هزینه چیزی برآمدن، توانا بودن در پرداخت هزینه یا قیمت چیزی (سه مثال اول) – بر انجام کاری که مشکل یا لطمه خاصی به همراه ندارد توانا بودن (مثال چهارم) – تامین یا فراهم کردن چیزی برای کسی (مثال آخر)

They couldn't afford to buy a house there.

آن ها نتوانستند از پس پرداخت هزینه خریدن یک خانه در اینجا برآیند.

How can he afford to eat out every night?

او چطور می تواند هزینه هر شب غذا خوردن در بیرون از خانه را پرداخت کند؟

We can't afford another trip abroad this year.

ما امسال پول مسافرت خارجه را نداریم.

Without an income, you can't afford to take risks with your capital.

بدون درآمد داشتن نمی توانی با سرمایه خود کار های ریسکی انجام دهی.

It afforded his the opportunity to improve his tennis skills.

این موضوع این امکان را برای او فراهم کرد تا مهارت های تنیس خود را افزایش دهد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها