عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با adult

adult

اسم

US /əˈdʌlt/

adults

(اسم) یک فرد یا حیوان بزرگسال، بالغ (سه مثال اول)

An adult under English law is someone over 18 years old.

یک بزرگسال در قانون انگلستان کسی است که بیش از 18 سال سن دارد.

Let's stay calm and try to behave like responsible adults.

بیایید آرام باشیم و مانند بزرگسالان منطقی رفتار کنیم.

young birds and adults

پرنده های جوان و بالغ

adult

صفت

(صفت) بالغ (مثال اول) – معقول، پخته (مثال دوم) – دارای یا مربوط به مسائل جنسی (مثال سوم)

Adult monkeys

میمون های بالغ

Let's try to be adult about this.

بیایید سعی کنیم درباره این، عاقل باشیم.

a adult movie

یک فیلم مربوط به بزرگسال

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها