عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با adapt

adapt

فعل

US /əˈdæpt/

adapts; adapted; adapting

(فعل) وفق دادن، سازگار شدن (مثال اول) - تغییر دادن تفکر یا رفتارتان تا با شرایط جدید منطبق شوید (مثال دوم) - تغییر دادن یک کتاب یا نمایش نامه تا برای یک فیلم یا تئاتر یا برنامه تلویزیونی و غیره استفاده شود، اقتباس کردن (مثال سوم) – تغییر دادن چیزی با این هدف که عملکرد او بهتر شود (مثال آخر)

Most of these tools have been specially adapted for use by disabled people.

بسیاری از این ابزار به صورت خاص برای استفاده افراد معلول سازگار شده اند.

It's amazing how soon you adapt.

اینکه چقدر زود وفق پیدا کردید شگفت انگیز است.

Three of her novels have been adapted for movies.

سه عدد از رمان های او برای فیلم های سینمایی اقتباس شده است.

The camera has been adapted for underwater use.

این دوربین برای استفاده در زیر آب آداپته شده است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها